Showing all 4 results

CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ TỦ VẮC XIN

+ Thiết bị cảnh báo nhiệt độ với nhiều tính năng và công nghệ ưu việt

+ Cảm biến độ chính xác cao

+ Đáp ứng đầu đủ thông tư 36/2018 của Bộ Y Tế

0988.325.358