Showing 1–12 of 16 results

HỆ THỐNG BÁO GỌI Y TÁ

  • Hệ thống báo gọi y tá Syscall Hàn Quốc từ năm 1996 được phân phối trên 80 quốc gia
  • Đã triển khai trên 300 Bệnh viện tại Việt Nam
  • Đáp ứng bộ 83 tiêu chí của Bộ Y Tế
  • Được bộ Thông tin và truyền thông cấp phép

0988.325.358