Showing 1–12 of 15 results

HỆ THỐNG BÁO GỌI Y TÁ

+ Hệ thống báo gọi y tá Syscall Hàn Quốc từ năm 1996 được phân phối trên 80 quốc gia

+ Tại Việt Nam đã triển khai trên 300 bệnh viện 

+ Đáp ứng bộ 83 tiêu chí của Bộ Y Tế

+ Giúp nâng cao chất lượng và sự hài lòng của người bệnh

0988.325.358