Showing all 9 results

CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ TỦ VẮC XIN

  • Thiết bị cảnh báo nhiệt độ công nghệ tiên tiến trên nền tảng Cloud
  • Cảnh báo gọi điện, nhắn tin, gửi email khi xẩy ra sự cố
  • Tự động gửi báo cáo theo ngày, tuần hoặc tháng
  • Đáp ứng đầu đủ thông tư 36/2018 của Bộ Y Tế

0988.325.358