Ecall là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực báo gọi y tá không dây tại Việt Nam, tính đến năm 2020 Ecall đã triển khai trên 300 bệnh viện trên cả nước,

Dưới đây là một số hình ảnh báo gọi y tá trong khu cách ly điều trị Covid19, Hệ thống báo gọi y tá giúp thuận tiện cho bệnh nhân trong quá trình điều trị, và giúp nhân viên y tế chăm sóc người bệnh một cách tốt hơn.

Hình ảnh báo gọi y tá trong khu điều trị Covid19
Hình ảnh báo gọi y tá trong khu điều trị Covid19
Chuông báo gọi y tá trong Bệnh viện Nhiệt Đới TW
Chuông báo gọi y tá trong Bệnh viện Nhiệt Đới TW

Một số hình ảnh thực tế hệ thống báo gọi y tá tại Bệnh viện Nhiệt Đới TW

Ecall triển khai lắp đặt hệ thống báo gọi y tá cho các khu cách ly và điều trị bệnh nhân Covid19 tại Bệnh Viện Nhiệt Đới TW.

Từ khóa: báo gọi y tá không dây / báo gọi y tá / chuông gọi y tá