Ecall tiến hành lắp đặt hệ thống báo gọi y tá cho bệnh viện Đa Khoa Hồng Ngọc

Báo gọi y tá tại Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
Hình ảnh phòng bệnh nhân với các trang thiết bị tiện nghi
Báo gọi y tá tại Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
Phòng bệnh nhân với các trang thiết bị hiện đại
Báo gọi y tá tại khu vực cấp cứu
Báo gọi y tá tại khu vực cấp cứu

Hệ thống báo gọi y tá giúp cho bệnh nhân có thể gọi y tá một cách nhanh chóng và thuận tiện

Nút gọi y tá thân thiện với bệnh nhân
Nút gọi y tá thân thiện với bệnh nhân

Ecall triển khai lắp đặt hệ thống báo gọi y tá cho Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc

Từ khóa: báo gọi y tá bệnh viện hồng ngọc