Hướng dẫn sử dụng phần mềm UbiBot cho GS1-AETH1RS-AL

Trên thiết bị di động, bật App “Ubibot”, đăng nhập bằng tài khoản đã lập

1. Chọn hiển thị các thông số GS1 cần giám sát

 • Giao diện chính “Home”, bấm vào biểu tượng cài đặt, chọn các thông số cần hiển thị như hình bên dưới.
Chọn các thông số cần giám sát
Chọn hiển thị các thông số cần giám sát

Nếu sử dụng thêm dây cảm biến, cần phải cài đặt mở chân này: Xem hướng dẫn cài chân mở rộng tại đây

2. Đổi tên cho thiết bị GS1

 • Giao diện chính của app trên di động, bấm vào biểu tượng thiết bị để vào cài đặt chi tiết
Bấm vào thiết bị để vào cài đặt chi tiết
Bấm vào thiết bị để vào cài đặt chi tiết
 • Chọn thẻ ‘Info’, bấm vào ‘Channel Name’ để thay đổi tên thiết bị
Đổi tên cho thiết bị
Đổi tên cho thiết bị

3. Hướng dẫn cài đặt cảnh báo GS1

3.1 Cài đặt cảnh báo quá nhiệt độ, độ ẩm

 • Chọn thẻ ‘Rules’, mặc định đã có cài đặt cảnh báo khi mất kết nối với internet ‘Default Offline Alert’
 • Bấm vào ‘+’ để thêm các cảnh báo.
 • Để tạo cảnh báo nhiệt độ độ ẩm, chọn “Create Sensor Alert” như hình bên dưới
Cách cài đặt cảnh báo quá nhiệt độ
Cách cài đặt cảnh báo quá nhiệt độ
 • Ví dụ cài đặt cảnh báo quá nhiệt độ trên thiết bị, làm theo hình hướng dẫn phía dưới
 • Mục số 2 chọn Temperature cho cảm biến nhiệt độ trên thiết bị, Humidity cho độ ẩm, và nếu là nhiệt độ trên dây cảm biến sẽ chọn “DS18B20 Temperature-E1”
 • Mục 3 là khi nhiệt độ lớn hơn giá trị điền trong mục số 4
 • Mục 6 là cảnh báo qua app, số 7 cảnh báo qua email
 • Mục 8 là cảnh báo qua đèn còi tại chỗ, chọn “Sound &Light Alert 60s” đèn còi sẽ báo động trong 60 giây khi xẩy ra sự cố
 • Mục 9 là khi thiết bị về điều kiện bình thường, sẽ có thông báo qua app và email
Các bước cài đặt cảnh báo nhiệt độ trên thiết bị
Các bước cài đặt cảnh báo nhiệt độ trên thiết bị

Để tạo nhiều cảnh báo ví dụ cho độ ẩm, hoặc dây cảm biến mở rộng, làm tương tự các bước ở trên

Chú ý: Đèn còi tại chỗ sẽ cảnh báo sau App, email là 1 chu kỳ gửi dữ liệu

3.2 Cài đặt cảnh báo mất điện

 • Vẫn trong mục “Rules”, bấm vào ‘+’ , chọn “Create USB Power Outage Alert”
 • Làm theo hướng dẫn hình bên dưới
Cài đặt cảnh báo mất điện
Cài đặt cảnh báo mất điện

4. Hướng dẫn cài đặt thời gian lấy mẫu và cập nhật dữ liệu

 • Trong mục “Settings”
 • “Data Sync”: Thời gian cập nhật dữ liệu lên Cloud, mặc định là 15 phút 1 lần
 • “Temperature & Humidity”: Thời gian lấy mẫu nhiệt độ và độ ẩm, cảm biến trên thiết bị chính, mặc định là 5 phút 1 lần
 • “External Probe”: Dây nhiệt độ mở rộng
 • Để thay đổi thời gian, bấm vào và chọn “Custom”, điền thời gian (phút) mong muốn.
 • CHÚ Ý: Thời gian “Data Sync” phải chọn lớn hơn thời gian cập nhật Sensor
Cài thời gian trích mẫu và cập nhật dữ liệu
Cài thời gian trích mẫu và cập nhật dữ liệu

5. Hướng dẫn chia sẻ thiết bị cho tài khoản khác

 • Người muốn nhận chia sẻ quản lý thiết bị cài app “Ubibot”, và tạo một tài khoản mới
 • Để chia sẻ, vào thẻ “Share”, bấm nút “+”, và nhập tên email của tài khoản người được chia sẻ
Hướng dẫn chia sẻ thiết bị cho tài khoản khác
Hướng dẫn chia sẻ thiết bị cho tài khoản khác
 • Có thể chia sẻ việc giám sát và nhận cảnh báo này cho nhiều tài khoản, nếu muốn thêm nhiều tài khoản, làm tương tự các bước trên
 • Với các tài khoản được chia sẻ, thiết bị sẽ được hiển thị ở mục “Shared Channels”

Tham khảo:

2 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng phần mềm UbiBot cho GS1-AETH1RS-AL

 1. Pingback: Hướng dẫn cài đặt thiết bị cảnh báo nhiệt độ GS1-AETH1RS-AL

 2. Pingback: Mở chân cảm biến mở rộng thiết bị UbiBot cho GS1-AETH1RS-AL -

Comments are closed.

0988.325.358

error: Content is protected !!