Hướng dẫn sử dụng phần mềm UbiBot trên trình duyệt web

Truy cập địa chỉ: http://iot.ecall.com.vn & Đăng nhập bằng tài khoản đã lập

Giao diện chính sau khi đăng nhập
Giao diện chính, Click vào thiết bị muốn cài đặt, một cửa sổ mới hiện ra,

1. Cài đặt cảnh báo khi quá nhiệt độ & độ ẩm

Chọn “Rules”, sau đó chọn “Create Sensor Alert” như hình phía dưới

Cài đặt cảnh báo khi quá nhiệt độ
Vào mục cài đặt cảnh báo khi quá nhiệt độ
 • Bấm chọn “Temperature” cho cảnh báo quá nhiệt độ, giá trị cảm biến trên thiết bị chính (1)
 • Ví dụ chọn nhiệt độ cho phép không quá 32 độ C, sẽ bấm chọn “>” (2) và điền 32 vào mục (3)
 • Đặt tên cho cảnh báo tại (4)
 • Bấm chọn kiểu lặp lại cảnh báo, ví dụ chọn chỉ báo một lần (5)
 • Bấm “Next step: select the alarm method” (6) để sang bước tiếp theo
Cài đặt chi tiết nhiệt độ
Cài đặt chi tiết nhiệt độ
 • Tại cửa sổ tiếp theo, chọn hình thức nhận cảnh báo như hình dưới
 • Cảnh báo qua email, nhập email muốn nhận cảnh báo, có thể thêm nhiều email cùng nhận cảnh báo
 • Có thể chọn cảnh báo khi nhiệt độ đã về dải cho phép, bằng cách chọn “Recovery Notification”
Chọn hình thức nhận cảnh báo
Chọn hình thức nhận cảnh báo
 • Để chọn đèn còi cảnh báo tại chỗ, trong mục “Command”, ví dụ muốn đèn còi tại chỗ trong 60 giây, chọn “Sound and light alert 60s” (1)
 • Sau đó bấm “Next step…” (2) để sang bước tiếp theo
Chọn cảnh báo qua đèn còi tại chỗ
Chọn cảnh báo qua đèn còi tại chỗ

Một cửa sổ hiển thị các thông tin chi tiết, để xác nhận và hoàn tất, bấm “OK”

Kiểm tra và hoàn tất cài đặt cảnh báo nhiệt độ
Kiểm tra và hoàn tất cài đặt cảnh báo nhiệt độ

Nếu muốn lập thêm khoảng nhiệt độ <, hoặc độ ẩm, làm tương tự các bước ở trên.

Trường hợp mở rộng dây sensor, cần cài đặt dây sensor trước khi sử dụng

 • Chọn “Settings”, sau đó chọn “Sensor Display Settings (Beta)”
 • Các dây mở rộng là từ field7 đến field10, để cài bấm vào “Edit” (3)
Cài đặt dây sensor mở rộng
Cài đặt dây sensor mở rộng

Chọn kiểu sensor “DS18B20 Temperature-E1” như hình bên dưới, sau đó bấm “Save” để hoàn tất.

Chọn kiểu cảm biến
Chọn kiểu cảm biến

2. Cài đặt cảnh báo mất điện thiết bị

Chọn “Rules” (1) sau đó chọn “Create USB Down Alert” (2)

Cài đặt cảnh báo mất điện
Cài đặt cảnh báo mất điện

Đặt tên cảnh báo (1), chọn kiểu cảnh báo một lần (2), bấm (3) để sang bước tiếp theo

Chọn kiểu cảnh báo
Chọn kiểu cảnh báo

Chọn hình thức nhận cảnh báo tương tự như ở phần hướng dẫn cảnh báo quá nhiệt độ, có thể chọn khi điện có trở lại bằng cách chọn “Recovery Notification” (1)

Sau đó bấm “Next step…” và bấm “OK” để hoàn tất.

Chọn hình thức cảnh báo
Chọn hình thức cảnh báo

2. Hướng dẫn đổi tên thiết bị bằng trình duyệt web

Trong mục “Settings” chọn “Profile”, bấm “Edit” để đổi tên

Đổi tên thiết bị
Đổi tên thiết bị

Nhập tên thiết bị, bấm “OK” để hoàn tất

Nhập tên thiết bị
Nhập tên thiết bị

2. Cài đặt thời gian lấy mẫu và cập nhật dữ liệu lên internet

 • Trong mục “Settings” chọn “Data Management”
 • “Data Sync Interval”: Thời gian cập nhật dữ liệu lên Cloud, mặc định là 15 phút 1 lần
 • “Temperature & Humidity”: Thời gian lấy mẫu nhiệt độ và độ ẩm, cảm biến trên thiết bị chính, mặc định là 5 phút 1 lần
 • “External Temperature (DS18B20)”: Dây nhiệt độ mở rộng
 • CHÚ Ý: Thời gian “Data Sync” phải chọn lớn hơn thời gian cập nhật Sensor
Cài đặt thời gian lấy mẫu
Cài đặt thời gian lấy mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988.325.358

error: Content is protected !!