Nhiệt độ bảo quản vacxin theo thông tư 36 Bộ Y Tế

Nhiệt độ bảo quản vacxin thường được ghi trên nhãn của từng loại vacxin, các vacxin thông thường được bảo quản trong dải nhiệt độ từ +2 °C đến +8 °C.

Điều kiện bảo quản vaccine theo thông tư 36 Bộ Y Tế
Điều kiện bảo quản vaccine theo thông tư 36 Bộ Y Tế
 • Một số loại vacxin dễ hỏng do đông băng như VGB, DPT, DT, Td, uốn ván, Thương hàn, Tả…phải đặc biệt chú ý trong quá trình sắp xếp
 • Các vacxin này không được sắp xếp sát vách tủ lạnh, đáy tủ lạnh hoặc gần giàn lạnh nơi phát ra luồng khí lạnh.
 • Kiểm soát mức độ an toàn của tủ lạnh bảo quản bằng máy ghi nhiệt độ tự động kèm Thiết bị cảnh báo nhiệt độ tủ vacxin

Vacxin Covid19 có nhiều loại từ các nhà sản xuất khác nhau sẽ có nhiệt độ bảo quản khác nhau, tham khảo nhiệt độ bảo quản theo thông số của nhà sản xuất

Nhiệt độ bảo quản Vaccine COVID-19 Pfizer BioNTech

Nhiệt độ bảo quản Pfizer
Nhiệt độ bảo quản Vaccine Covid19 Pfizer
 • Ở nhiệt độ bảo quản từ -80°C đến -60°C, thời gian sử dụng tối đa là 6 tháng
 • Sau khi rã đông và bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C -8 °C sẽ sử dụng được trong tối đa 31 ngày
 • Sau khi lấy khỏi tủ lạnh, có thể được bảo quản từ 2°C đến 25°C trong tối đa 2 giờ trước khi pha loãng
 • Sau khi pha loãng có thể được bảo quản từ 2°C đến 25°C trong tối đa 6 giờ
 • Vacxin không được để đông lại sau khi rã đông

Nhiệt độ bảo quản Vaccine COVID-19 AstraZeneca

Nhiệt độ bảo quản Vacxine COVID-19 AstraZeneca
Nhiệt độ bảo quản Vaccine COVID-19 AstraZeneca
 • Ở nhiệt độ bảo quản từ 2°C đến 8°C, thời gian sử dụng tối đa là 6 tháng
 • Sau khi lấy khỏi tủ lạnh, có thể được bảo quản từ 2°C đến 25°C trong tối đa 6 giờ
 • Nếu bị thủng, lọ phải được sử dụng trong vòng 6 giờ
 • Không được để đông đá

Nhiệt độ bảo quản Vaccine COVID-19 Moderna

Nhiệt độ bảo quản Vacxine COVID-19 Moderna
Nhiệt độ bảo quản Vaccine COVID-19 Moderna
 • Ở nhiệt độ bảo quản từ -25°C đến -15°C, thời gian sử dụng tối đa là 7 tháng
 • Không bảo quản trên đá khô hoặc dưới -40 ºC
 • Sau khi rã đông và bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C -8 °C sẽ sử dụng được trong tối đa 30 ngày
 • Sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh, có thể bảo quản từ 8°C đến 25°C trong 12 giờ
 • Sau khi đã mở, phải được sử dụng trong vòng 6 giờ
 • Sau khi rã đông, vacxin không được để đông lạnh lại

0988.325.358

error: Content is protected !!