Showing all 3 results

MÁY KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ

  • Máy khử khuẩn Puresys được cấp bằng sáng chế tại Hàn Quốc và Mỹ
  • Sử dụng công nghệ chuỗi Quang xúc tác
  • Tiêu diệt vi khuẩn & virus, khí độc cũng như Ozone có trong không khí.

0988.325.358