Hướng dẫn cài đặt cảnh báo Ubibot GS1-AETH1RS-S

Trên thiết bị di động, bật App “Ubibot”, đăng nhập bằng tài khoản đã lập

1. Hướng dẫn cài đặt cảnh báo GS1-AETH1RS-S

1.1 Cài đặt cảnh báo cảm biến mở rộng

 • Giao diện chính của app trên di động, bấm vào biểu tượng thiết bị để vào cài đặt chi tiết
Bấm vào thiết bị để vào cài đặt chi tiết
Bấm vào thiết bị để vào cài đặt chi tiết
 • Chọn thẻ “Rules”, mặc định đã có cài đặt cảnh báo khi mất kết nối với internet “Default Offline Alert”
 • Bấm vào “+” để thêm các cảnh báo.
 • Để tạo cảnh báo cảm biến mở rộng, chọn “Create Sensor Alert” như hình bên dưới
Cách cài đặt cảnh báo quá nhiệt độ
Bấm “Create Sensor Alert” để cài cảnh báo cho cảm biến mở rộng
 • Mục số 1: Điền tên của cảnh báo
 • Mục số 2: Chọn đúng loại cảm biến cần tạo cảnh báo
 • Cảm biến tốc độ gió: Wind Speed-W1
 • Cảm biến hướng gió: RS485 wind direction
 • Cảm biến nồng độ NH3: RS485 Ammonia
 • Cảm biến nồng độ H2S: RS485 Hydrogen Sulfide
 • Cảm biến nồng độ CO2: Carbon Dioxide-C1
 • Mục 3 là khi giá trị cảm biến đo được lớn hơn giá trị điền trong mục số 4
 • Mục 6 là cảnh báo qua app, số 7 cảnh báo qua email
 • Mục 8 là khi thiết bị về điều kiện bình thường, sẽ có thông báo qua app và email
 • Bấm “Finish” để hoàn tất cài đặt
Cài đặt quá tốc độ gió
Cài đặt quá tốc độ gió

1.2 Cài đặt cảnh báo mất điện GS1-AETH1RS-S

 • Vẫn trong mục “Rules”, bấm vào ‘+’ , chọn “Create USB Power Outage Alert”
 • Làm theo hướng dẫn hình bên dưới
Cài đặt cảnh báo mất điện
Cài đặt cảnh báo mất điện

2. Đổi tên cho thiết bị GS1-AETH1RS-S

 • Giao diện chính của app trên di động, bấm vào biểu tượng thiết bị để vào cài đặt chi tiết
Bấm vào thiết bị để vào cài đặt chi tiết
Bấm vào thiết bị để vào cài đặt chi tiết
 • Chọn thẻ ‘Info’, bấm vào ‘Channel Name’ để thay đổi tên thiết bị

Đổi tên cho thiết bị

3. Chọn hiển thị các thông số GS1-AETH1RS-S cần giám sát

 • Giao diện chính “Home”, bấm vào biểu tượng cài đặt, chọn các thông số cần hiển thị như hình bên dưới.

Chọn hiển thị các thông số cần giám sát

4. Hướng dẫn chia sẻ thiết bị GS1-AETH1RS-S cho tài khoản khác

 • Người muốn nhận chia sẻ quản lý thiết bị cài app “Ubibot”, và tạo một tài khoản mới
 • Để chia sẻ, vào thẻ “Share”, bấm nút “+”, và nhập tên email của tài khoản người được chia sẻ
Hướng dẫn chia sẻ thiết bị cho tài khoản khác
Hướng dẫn chia sẻ thiết bị cho tài khoản khác
 • Có thể chia sẻ việc giám sát và nhận cảnh báo này cho nhiều tài khoản, nếu muốn thêm nhiều tài khoản, làm tương tự các bước trên
 • Với các tài khoản được chia sẻ, thiết bị sẽ được hiển thị ở mục “Shared Channels”

0988.325.358

error: Content is protected !!