2 tiêu chí quan trọng của màn hình hệ thống PACS-RIS

Màn hình hệ thống PACS-RIS cần đáp ứng 2 tiêu chí quan trọng dưới đây:

Tiêu chí 1: Màn hình theo quy định về kỹ thuật hệ thống PACS-RIS:

Màn hình tại các trạm làm việc phải đạt mức chẩn đoán, hỗ trợ chuẩn DICOM được chứng nhận bởi FDA hoặc CE

Màn hình y tế trong hệ thống PACS
Màn hình y tế hệ thống PACS-RIS chứng nhận FDA hoặc CE

Tiêu chí 2: Cần lựa chọn màn hình chuyên dụng theo các ứng dụng lâm sàng

  • Màn hình chuyên dụng cho nhũ ảnh

Để các bác sĩ có thể xác định chính xác các tổn thương nhỏ và sớm, cần có màn hình chuyên dụng cho nhũ ảnh, các màn hình này có các đặc điểm quan trọng như: Độ sâu của màu cao, yêu cầu đạt tới 14 bit, độ phân giải tối thiểu 5MP.

Màn hình y tế WIDE CX50N
Màn hình chuyên dụng trong chẩn đoán nhũ ảnh
  • Màn hình chuyên cho X-quang phổi, X-quang Xương

Độ phân giải dùng từ 3MP, có thể sử dụng màn hình màu hoặc đen trắng, độ sâu của màu cao lên tới 14 bit, độ chói của ảnh cao để giảm nhiễu, khử những vùng nhiều tone màu đen và trắng, loại mới hiện nay độ chói lên tới 2,000 cd/m2

Màn hình y tế chẩn đoán WIDE MX-30N
Màn hình x-quang xương
  • Màn hình y tế cho cộng hưởng từ MRI, CT, ảnh siêu âm

Các ứng dụng lâm sàng này có nhiều lựa chọn đa dạng hơn, giá cũng rẻ hơn so với các loại trên, độ phân giải có thể chọn từ 2-3MP, độ sâu của màu vẫn nên chọn các màn công nghệ mới hiện nay với 14 bit, nên chọn công nghệ tự hiệu chỉnh ảnh DICOM, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác

màn hình y tế lâm sàng CX20N
Màn hình y tế CX20N trong chẩn đoán MRI, CT, X-quang

Tham khảo: Top 5 màn hình y tế chuẩn DICOM cho hệ thống PACS

One thought on “2 tiêu chí quan trọng của màn hình hệ thống PACS-RIS

  1. Pingback: TOP 5 màn hình y tế chuẩn DICOM cho hệ thống PACS - Chứng chỉ CE

Comments are closed.

0988.325.358

error: Content is protected !!