Hướng dẫn sử dụng phần mềm giám sát Dalian WS1 Pro-A

Bật App “Ubibot” trên di động, đăng nhập bằng tài khoản đã lập

1. Chọn hiển thị các thông số WS1 Pro cần giám sát

 • Giao diện chính “Home”, bấm vào biểu tượng cài đặt, chọn những thông số cần hiển thị như hình bên dưới.
Chọn hiển thị các thông số cần giám sát
Chọn hiển thị các thông số cần giám sát

2. Thay đổi tên thiết bị

 • Giao diện chính của app trên di động, bấm vào biểu tượng thiết bị để vào cài đặt chi tiết
Bấm vào thiết bị để cài đặt chi tiết
Bấm vào thiết bị để cài đặt chi tiết
 • Chọn thẻ “Info”, bấm vào “Channel Name” để thay đổi tên của thiết bị
Đổi tên cho thiết bị
Đổi tên cho thiết bị

3. Hướng dẫn cài đặt cảnh báo WS1 Pro

3.1 Cài đặt cảnh báo quá nhiệt độ hoặc độ ẩm

 • Chọn thẻ ‘Rules’, Bấm “+” để thêm cảnh báo.
 • Để tạo cảnh báo nhiệt độ hoặc độ ẩm, chọn “Create Sensor Alert” như hình bên dưới
Cách cài đặt cảnh báo quá nhiệt độ
Cách cài đặt cảnh báo quá nhiệt độ
 • Ví dụ cài đặt cảnh báo quá nhiệt độ trên thiết bị, làm theo hình hướng dẫn phía dưới
 • Mục số 2 chọn Temperature cho cảm biến nhiệt độ trên thiết bị, Humidity cho độ ẩm
 • “EXT1 Temperature”: Nhiệt độ dây mở rộng 1, “EXT2 Temperature”: Nhiệt độ dây mở rộng 2
 • Mục 3 là khi nhiệt độ lớn hơn giá trị điền trong mục số 4
 • Mục 6 là cảnh báo qua app, số 7 cảnh báo qua email
 • Mục 8 là khi thiết bị về điều kiện bình thường, sẽ có thông báo qua app và email
 • Bấm “Finish” để hoàn tắt cài đặt.
Các bước cài đặt cảnh báo quá nhiệt độ trên thiết bị
Các bước cài đặt cảnh báo quá nhiệt độ trên thiết bị

Để tạo nhiều cảnh báo ví dụ cho độ ẩm, hoặc dây cảm biến mở rộng, làm tương tự các bước ở trên

3.2 Hướng dẫn cài đặt cảnh báo mất điện

 • Trong mục “Rules”, bấm vào ‘+’ , chọn “Create USB Power Outage Alert”
 • Làm theo hướng dẫn hình bên dưới
Cài đặt cảnh báo mất điện
Cài đặt cảnh báo mất điện

4. Cách cài đặt thời gian lấy mẫu và cập nhật dữ liệu lên cloud

 • Trong mục “Settings”
 • “Data Sync”: Thời gian cập nhật dữ liệu lên Cloud, mặc định là 15 phút 1 lần
 • “Temperature & Humidity”: Thời gian lấy mẫu nhiệt độ và độ ẩm, cảm biến trên thiết bị chính, mặc định là 5 phút 1 lần
 • “External Probe”: Dây nhiệt độ mở rộng
 • Để thay đổi thời gian, bấm vào và chọn “Custom”, điền thời gian (phút) mong muốn.
 • CHÚ Ý: Thời gian “Data Sync” phải chọn lớn hơn thời gian cập nhật Sensor
Cài thời gian trích mẫu và cập nhật dữ liệu
Cài thời gian trích mẫu và cập nhật dữ liệu

5. Cách chia sẻ thiết bị cho tài khoản khác

 • Các tài khoản nhận chia sẻ chỉ xem và nhận cảnh báo, không thay đổi được cài đặt thiết bị
 • Người muốn nhận chia sẻ quản lý thiết bị cài app “Ubibot”, và tạo một tài khoản mới
 • Để chia sẻ, vào thẻ “Share”, bấm nút “+”, và nhập tên email của tài khoản người được chia sẻ
Hướng dẫn chia sẻ thiết bị cho tài khoản khác
Hướng dẫn chia sẻ thiết bị cho tài khoản khác
 • Có thể chia sẻ cho nhiều tài khoản, làm tương tự các bước trên
 • Với các tài khoản được chia sẻ, thiết bị sẽ được hiển thị ở mục “Shared Channels”

Xem thêm:

0988.325.358

error: Content is protected !!