Hướng dẫn download báo cáo phần mềm giám sát nhiệt độ Dalian

Hướng dẫn download báo cáo phần mềm giám sát nhiệt độ Dalian trên trình duyệt Web:

  • Truy cập địa chỉ https://console.ubibot.com
  • Đăng nhập bằng Email và Password đã lập
  • Chọn “Data Warehouse” sau đó chọn thiết bị cần Download báo cáo
Giao diện chính của tài khoản quản lý trên trình duyệt Web
Giao diện chính của tài khoản quản lý trên trình duyệt Web
  • Một cửa sổ mới mở ra, chọn “Private View”
  • Sau đó chọn Sensor cần download báo cáo ở mục “Select sensor”
  • Bấm chọn vào Sensor cần download báo cáo,
Chọn cảm biến cần download báo cáo
Chọn cảm biến cần download báo cáo
  • Tiếp sau đó là chọn khoảng thời gian cần lập báo cáo.
Chọn khoảng thời gian cần download dữ liệu báo cáo
Chọn khoảng thời gian cần download dữ liệu báo cáo
  • Sau đó bấm chọn cách thức xuất dữ liệu báo cáo

+ Dowload Image: Tải dữ liệu dạng hình ảnh

+ Preview raw data: Tải dữ liệu dạng file excel, có thể chỉnh sửa

+ Create PDF Report: Tải dữ liệu dạng file PDF, không thể chỉnh sửa

Chọn cách thức xuất dữ liệu báo cáo
Chọn cách thức xuất dữ liệu báo cáo

Tham khảo: Hướng dẫn sử dụng phần mềm giám sát nhiệt độ Dalian trên App di động

2 thoughts on “Hướng dẫn download báo cáo phần mềm giám sát nhiệt độ Dalian

  1. Pingback: Hướng dẫn sử dụng phần mềm giám sát nhiệt độ Dalian WS1 Pro-A

  2. Pingback: Hướng dẫn sử dụng phần mềm UbiBot cho GS1-AETH1RS-AL -

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988.325.358

error: Content is protected !!