Hướng dẫn download báo cáo phần mềm giám sát nhiệt độ Dalian

Hướng dẫn download báo cáo nhiệt độ độ ẩm:

  • Truy cập địa chỉ https://console.ubibot.com
  • Đăng nhập bằng Email và Password đã lập
  • Chọn “Data Warehouse” sau đó chọn thiết bị cần Download báo cáo
Bấm vào thiết bị muốn tải báo cáo
Bấm vào thiết bị muốn tải báo cáo
  • Một cửa sổ mới mở ra, chọn “Private View”
  • Sau đó chọn Sensor cần download báo cáo ở mục “Select sensor”
  • Bấm chọn vào Sensor cần download báo cáo,
Chọn cảm biến cần download báo cáo
Chọn cảm biến cần download báo cáo
  • Tiếp sau đó là chọn khoảng thời gian cần lập báo cáo.
Chọn khoảng thời gian cần download dữ liệu
Chọn khoảng thời gian cần download dữ liệu
  • Sau đó bấm chọn cách thức xuất dữ liệu báo cáo

+ Dowload Image: Tải dữ liệu dạng hình ảnh

+ Preview raw data: Tải dữ liệu dạng file excel, có thể chỉnh sửa

+ Create PDF Report: Tải dữ liệu dạng file PDF, không thể chỉnh sửa

Chọn cách thức xuất dữ liệu báo cáo
Chọn cách thức xuất dữ liệu báo cáo

Tham khảo: Hướng dẫn sử dụng phần mềm giám sát nhiệt độ Dalian trên App di động

2 thoughts on “Hướng dẫn download báo cáo phần mềm giám sát nhiệt độ Dalian

  1. Pingback: Hướng dẫn sử dụng phần mềm giám sát nhiệt độ Dalian WS1 Pro-A

  2. Pingback: Hướng dẫn sử dụng phần mềm UbiBot cho GS1-AETH1RS-AL -

Comments are closed.

0988.325.358

error: Content is protected !!