Mở chân cảm biến mở rộng cho GS1-AETH1RS-AL

Hướng dẫn cách mở chân cảm biến mở rộng GS1-AETH1RS-AL

  • Truy cập địa chỉ: https://console.ubibot.com , và đăng nhập bằng tài khoản đã lập
  • Tại giao diện chính trên web, bấm vào thiết bị muốn cài đặt dây mở rộng
Bấm vào thiết bị muốn cài chân cảm biến mở rộng
Bấm vào thiết bị muốn cài chân cảm biến mở rộng
  • Chọn “Settings”, sau đó chọn “Sensor Display Settings”
  • Dây cảm biến mở rộng là “field7”, bấm vào “Edit” (3) để vào cài đặt mở chân cảm biến này
Chọn mục "field7" để cài đặt chân cảm biến mở rộng
Chọn mục “field7” để cài đặt chân cảm biến mở rộng
  • Chọn kiểu sensor “DS18B20 Temperature-E1”, sau đó bấm “Save” để lưu lại.
Chọn định dạng cảm biến "DS18B20 Temperature-E1" sau đó bấm "Save"
Chọn định dạng cảm biến “DS18B20 Temperature-E1” sau đó bấm “Save”
  • Vẫn trong “Settings” => chọn “Data Management” => Bật hiển thị của dây “External Temperature (DS18B20)” như hình bên dưới
Bật hiển thị và cài thời gian lấy mẫu cảm biến mở rộng
Bật hiển thị và cài thời gian lấy mẫu cảm biến mở rộng
  • Chọn thời gian lấy mẫu, sau đó bấm “Save” để hoàn tất.
Chọn thời gian lấy mẫu dây mở rộng
Chọn thời gian lấy mẫu dây mở rộng

Quay trở lại hướng dẫn sử dụng phần mềm giám sát UbiBot cho GS1-AETH1RS-AL: tại đây

One thought on “Mở chân cảm biến mở rộng cho GS1-AETH1RS-AL

  1. Pingback: Hướng dẫn sử dụng phần mềm UbiBot cho GS1-AETH1RS-AL -

Comments are closed.

0988.325.358

error: Content is protected !!