Hướng dẫn triển khai hệ thống PACS tại các cơ sở y tế

Hướng dẫn triển khai hệ thống PACS tại các cơ sở y tế

1. Hệ thống RIS-PACS tại cơ sở y tế bao gồm:

 • Hạ tầng kỹ thuật, hệ thống lưu trữ hình ảnh y khoa của người bệnh có đủ dung lượng để lưu trữ tối đa trong vòng 02 (hai) năm
 • Trạm làm việc trung tâm của các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh
 • Phần mềm quản lý thông tin hình ảnh y khoa (RIS)
 • Phần mềm thu nhận, xử lý, truyền tải hình ảnh y khoa từ các thiết bị sinh ảnh (PACS).
 • Kết nối với hệ thống lưu trữ hình ảnh y khoa tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Y tế quy định, tham khảo mục 2 của bài viết này
 • Xử lý hình ảnh chuyên sâu (nếu có) và bảo mật an toàn, an ninh thông tin theo quy định.
Hệ thống PACS tại các cơ sở y tế
Hệ thống PACS tại các cơ sở y tế

2. Chi tiết các tiêu chí kỹ thuật và mức độ hệ thống PACS

Nhóm tiêu chí Tiêu chí Nội dung tiêu chí Mức độ
Cơ bản Nâng cao
Hạ tầng kỹ thuật 1 Trang bị số máy trạm tối thiểu đáp ứng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin X X
2 Mạng nội bộ (LAN) có băng thông tối thiểu 1 GBs X X
3 V-LAN hoặc LAN có băng thông tối thiểu 1Gbps riêng giữa PACS server, thiết bị sinh hình và trạm làm việc của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh X X
4 Đường truyền Internet riêng cho hệ thống RIS-PACS riêng (không chia sẻ băng thông) có băng thông tải lên (upload) tối thiểu 50Mbps và băng thông tải xuống (download) tối thiểu 50Mbps X X
5 Máy chủ (đáp ứng cơ chế HA (High Availability)) luôn luôn hoạt động và có tính sẵn sàng cao và backup. X X
6 Phần mềm hệ điều hành, phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu của máy chủ, và các phần mềm nền tảng mà hệ thống PACS sử dụng vẫn còn được hỗ trợ từ nhà sản xuất X X
7 Thiết bị hoặc hệ thống lưu trữ dữ liệu hình ảnh y khoa X X
8 Nguồn hoặc bộ lưu trữ điện dự phòng (như UPS, máy phát điện,…) X X
9 Thiết bị cân bằng tải X
Trạm đọc làm việc của các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh 10

 

Có số lượng trạm đọc làm việc (mỗi trạm đọc bao gồm 01 máy trạm, 01 màn hình mức chẩn đoán hỗ trợ chuẩn DICOM (được FDA hoặc CE công nhận) và 01 màn hình hiển thị danh sách bệnh nhân) tương ứng với số vị trí bác sĩ chẩn đoán hình ảnh làm việc cần sử dụng hệ thống RIS-PACS trong ngày được phân công công tại khoa chẩn đoán hình ảnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh X
Chức năng của hệ thống quản lý thông tin hình ảnh y khoa (RIS) 11 Quản trị hệ thống X X
12 Quản lý thông tin chỉ định X X
13 Quản lý danh sách những bệnh nhân được chỉ định X X
14 Chức năng đặt lịch hẹn cho cả bệnh nhân nội trú và bệnh nhân ngoại trú X X
15 Giao diện kết nối 2 chiều với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh thông dụng X X
16 Giao diện kết nối với các thiết bị, phần mềm ký số điện tử X X
17 Interface kết nối, liên thông giữa RIS, PACS, hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) hoặc hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử (EMR):

– RIS theo dõi trạng thái hình ảnh thu được từ các máy chụp hình ảnh y khoa.

– RIS nhận thông tin chỉ định từ HIS theo tiêu chuẩn HL7 (Phương án 2: HL7 FHIR), RIS chuyển thông tin chỉ định theo tiêu chuẩn HL7 (Phương án 2: HL7 FHIR)vào danh sách chờ thực hiện của thiết bị chẩn đoán hình ảnh;

– PACS nhận hình bệnh lý đã được xử lý từ trạm xử lý (workstation) của bác sĩ chẩn đoán

– PACS có chức năng trích xuất hình ảnh từ định dạng DICOM sang định dạng JPEG, và chuyển cho hệ thống RIS, RIS tự động chuyển trả hình bệnh lý định dạng JPEG cho hệ thống HIS lưu trữ và thể hiện, lưu trữ hình bệnh lý trên hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) của người bệnh.

– Tạo báo cáo và liên thông hai chiều chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân theo tiêu chuẩn HL7 (Phương án 2:HL7 FHIR) (bao gồm mô tả, hình ảnh bệnh lý và chữ ký số của bác sỹ chẩn đoán hình ảnh) giữa PACS và HIS (có nghĩa là nếu có thay đổi bên PACS thì HIS cũng nhận được và ngược lại).

X X
18 Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh X X
Chức năng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS) 19 Quản trị hệ thống X X
20 Cấu hình quản lý máy chủ PACS X X
21 Cấu hình quản lý máy trạm PACS X X
22 Cấu hình quản lý quy trình làm việc của các bác sĩ trên PACS X X
23 Cấu hình quản lý thư mục thông tin hình ảnh của bệnh nhân trên PACS X X
24 Công cụ xem hình ảnh, xem báo cáo qua Internet trên máy tính cá nhân, máy tính xác tay, thiết bị di dộng, thiết bị thông minh có kết nối Internet X X
25 Hỗ trợ chuyển tiếp dữ liệu hình ảnh định dạng DICOM tới PACS của các nhà cung cấp khác nhau X X
26 Chức năng thao tác với hình ảnh DICOM X X
27 Chức năng cấu hình bố cục, hiển thị với hình ảnh X X
28 Chức năng điều hướng với hình ảnh DICOM X X
29 Chức năng đo lường với hình ảnh DICOM X X
30 Chức năng sao chép và dán hình ảnh đến các ứng dụng khác bên ngoài X X
31 Chức năng xử lý hình ảnh 2D X X
32 Kết xuất hình ảnh DICOM ra đĩa CD/DVD cùng với phần mềm xem ảnh DICOM, hoặc in ảnh DICOM từ máy trạm làm việc PACS, hoặc cung cấp địa chỉ truy cập hình ảnh DICOM trên website (URL) hoặc sử dụng mã QR-code X X
33 Hỗ trợ truyền dữ liệu hình ảnh DICOM tới một địa chỉ đích cho phép người dùng truyền ca chụp đã chọn tới hệ thống khác hoặc truyền dữ liệu hình ảnh DICOM tới phương tiện lưu trữ X X
34 Kết xuất các báo cáo, thống kê, Dashboard (bảng điều khiển kỹ thuật số thể hiện các thông số quản trị hệ thống) X X
35 Hỗ trợ chức năng xuất, xem ảnh DICOM qua Webview (Hiển thị trên giao diện trang web) X X
36 Chức năng xử lý hình ảnh 3D X
37 Chức năng xử lý hình ảnh MIP/MPR/Fusion X
38 Chức năng xử lý và biên tập hình ảnh DICOM X
39 Chức năng cấu hình nén ảnh; tối thiểu chức năng nén ảnh theo giải thuật JPEG2000, JPEG Lossless, Lossy X
40 Sẵn sàng kết nối theo công nghệ lưu trữ trung gian VNA (Vendor Neutral Archive) X
41 Hỗ trợ hội chẩn trực tuyến, tư vấn chẩn đoán hình ảnh từ xa qua mạng internet qua trình duyệt web X
Tiêu chuẩn CNTT y tế đáp ứng 42 Hệ thống RIS-PACS phải đáp ứng và có các tuyên bố đáp ứng về sự phù hợp với các tiêu chuẩn các tiêu chuẩn HL7, DICOM X X
Về đáp ứng chất lượng y tế 43 Hệ thống RIS-PACS đã được cơ quan quản lý về công nghệ thông tin y tế của Việt Nam đánh giá chất lượng, hoặc đã được trải qua quá trình thử nghiệm lâm sàng tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hạng 1 trở lên trong vòng tối thiểu 01 năm, có hội đồng chuyên môn (Bộ Y tế, Hội Điện quang và Y học hạt nhân, CNTT y tế và các chuyên gia y tế) giám sát, đánh giá theo các tiêu chí của Thông tư này, hoặc Hệ thống RIS-PACS đáp ứng chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế tham chiếu của FDA hoặc CE (hoặc tương đương) X
Bảo mật, an toàn thông tin 44 Bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật, an toàn thông tin X X

3. Hệ thống quản lý & lưu trữ dữ liệu hình ảnh y khoa tập trung

 • Hạ tầng kỹ thuật,có dung lượng lưu trữ dữ liệu hình ảnh y khoa của người bệnh với thời gian lưu trữ theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh
 • Có khả năng liên thông, kết nối dữ liệu hình ảnh y khoa trên toàn hệ thốngvà kết nối với các hệ thống RIS-PACS khác
 • Có bao gồm chức năng thao tác và xử lý hình ảnh y khoa
 • Chức năng khai thác, quản lý dữ liệu hình ảnh y khoa
 • Hệ thống phải bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy định.

Tham khảo bài viết:

2 thoughts on “Hướng dẫn triển khai hệ thống PACS tại các cơ sở y tế

 1. Pingback: Thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật bằng hệ thống PACS y tế -

 2. Pingback: Giá Hệ Thống PACS - Dự Toán Xây Dựng Hệ Thống PACS - Thông Tư 46

Comments are closed.

0988.325.358

error: Content is protected !!