Màn hình y tế lâm sàng CL24N

Liên hệ

  • 10-bits Simultaneous Monitor(10-bits LUT)
  • Tự động điều chỉnh độ sáng (SBC)
  • Preset DICOM Mode
  • Hỗ trợ hiển thị nhiều cửa sổ xem ảnh

0988.325.358

error: Content is protected !!